Lokale verschillen in Huishoudelijk afval

Onderzoeksresultaten:

Nederlanders produceren gezamenlijk ongeveer 9 miljoen ton afval per jaar. Afvalcontainershop.nl heeft onderzoek gedaan naar de lokale verschillen in de productie van huishoudelijk afval. Er is hierbij gekeken naar de afvalproductie per inwoner over de laatste vijf jaar (2012 t/m 2016) volgens het CBS.

De resultaten van het onderzoek zijn ingedeeld in vier categorieen:

- Verschillen tussen provincies
- Verschillen tussen Nederlandse gemeenten
- Verschillen tussen de grotere en kleinere Nederlandse gemeenten
- Methodologie

Verschillen tussen provincies

Tussen de Nederlandse provincies zitten vrij grote verschillen op het gebied van huishoudelijk afval per inwoner.

Verschillen in kg/inwoner

Het verschil tussen de provincies waar inwoners gemiddeld het minste (Gelderland) en het meeste (Zeeland) huishoudelijk afval produceren is maar liefst 287,6 kg per persoon. De gemiddelde hoeveelheid afval per inwoner in Zeeland ligt daarmee ruim 60 procent hoger dan in Gelderland.

Verschillen in procentuele toe- of afname

Ook in de trend op het gebied van afvalvermindering verschilt per provincie. Hiervoor is per provincie het gemiddelde van de jaren 2012 en 2013 (kg huishoudelijk afval per inwoner) vergeleken met het gemiddelde van de jaren 2015 en 2016. Er is gekozen voor een gemiddelde van twee jaar, om eventuele piek-invloeden te voorkomen, en daarmee een meer gelijkwaardige vergelijking te kunnen maken.

Groningen doet het op het gebied van de vermindering van huishoudelijk afval het beste. Hier is het aantal kg per inwoner met 3,2% afgenomen. De provincie Limburg doet het het minst goed. In Limburg is het aantal kg per inwoner met 3,6% toegenomen

Afbeelding: toe- of afname (%) huishoudelijk afval per provincie per inwoner per provincie (2015/2016 ten opzichte van 2012/2013)

In de tabel hieronder staan de provincies op volgorde van de kleinste hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner naar grootste hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner.

 

Verschillen tussen Nederlandse gemeenten

Ook tussen de Nederlandse gemeenten zitten grote verschillen op het gebied van huishoudelijk afval per inwoner. 

Verschillen in kg/inwoner

Het verschil tussen de gemeente waar mensen op jaarbasis het minste (Zwartewaterland) en het meeste (Sluis) huishoudelijk afval produceren en bedraagt zelfs 646,1 kg per inwoner. De productie per inwoner in Sluis ligt daarmee ruim 320 procent hoger dan in Gelderland.

In de tabel hieronder staan de 15 gemeenten die het minste huishoudelijk afval per inwoner produceren.

In de tabel hieronder staan de 15 gemeenten die het meest huishoudelijk afval per inwoner produceren.

Verschillen in procentuele toe- of afname

Ook in de trend op het gebied van afvalvermindering verschilt per gemeente. Hiervoor is per gemeente het gemiddelde van de jaren 2012 en 2013 (kg huishoudelijk afval per inwoner) vergeleken met het gemiddelde van de jaren 2015 en 2016.

De gemeente Menameradiel (Friesland) doet het op het gebied van de vermindering van huishoudelijk afval het beste. Hier is het aantal kg per inwoner hier met maar liefst 22,9% afgenomen. De gemeente Heerde (Gelderland) presteert het slechtst. In Heerde is het aantal kg per inwoner met 41,6% toegenomen.

In de tabel hieronder staan de 15 gemeenten met de grootste afname (%) van huishoudelijk afval (gemiddelde 2015/2016 ten opzichte van 2012/2013).

In de tabel hieronder staan de 15 gemeenten met de grootste toename (%) van huishoudelijk afval (gemiddelde 2015/2016 ten opzichte van 2012/2013).

Verschillen tussen grotere en kleinere gemeenten

De resultaten van het onderzoek tonen aan dat er ook tussen de grotere (meer dan 46.000 inwoners) en kleinere gemeenten (minder dan 46.000 inwoners) grote verschillen op het gebied van huishoudelijk afval per inwoner zijn. 

- De gemiddelde productie van huishoudelijk afval in gemeenten met een kleiner dan gemiddeld inwonersaantal is 538,9 kg per inwoner.
De gemiddelde productie van huishoudelijk afval in gemeenten met een groter dan gemiddeld inwonersaantal is 486,6 kg per inwoner.
- In de kleinere gemeenten is de gemiddelde productie van huishouderlijk afval (in kg/per inwoner) 10,7% hoger dan in grotere gemeenten
- In de grotere gemeenten is de gemiddelde productie van huishoudelijk afval (in kg/per inwoner) in de laatste 5 jaar met 1,5% gedaald (2015/2016 ten opzichte van 2012/2013)
- In de kleinere gemeenten is de gemiddelde productie van huishoudelijk afval (in kg/per inwoner) in de laatste 5 jaar met 0,4% gedaald (2015/2016 ten opzichte van 2012/2013)

Methodologie

- In het onderzoek zijn de gegevens van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) van 272 Nederlandse gemeenten geanalyseerd en met elkaar vergeleken.
- Voor de gemeenten die niet in het onderzoek zijn opgenomen waren onvoldoende gegevens beschikbaar bij het CBS om deze met de andere gemeenten te kunnen vergelijken. In de meeste gevallen komt dit door gemeentelijke fusies en/of herindelingen.
- Om afvalproductiepieken te vermijden, is gekeken naar het gemiddelde van de jaren 2012 en 2013 en dit vergeleken met het gemiddelde van 2015 en 2016. De totaalcijfers zijn berekend over de jaren 2012 t/m 2016.
- Het gemiddelde aantal inwoners van de 272 gemeenten die onder de loep zijn genomen is 46.000 inwoners.

 

 

{robin_cartcontents}