Een tweede leven voor uw bouwafval

2017
17Mrt
Een tweede leven voor uw bouwafval

Categorie: Afvalstromen

Wanneer u gaat bouwen of verbouwen krijgt u te maken met veel afval. Dit bouwafval dient op de juiste manier te worden weggegooid en afgevoerd. Daarvoor kunt u bij Afvalcontainershop.nl een bouwafvalcontainer huren. Het is uiterst belangrijk om de juiste container te huren voor de afvalstromen die u heeft. Is er bijvoorbeeld veel houtafval, dan dient u naast een bouwafvalcontainer ook een houtafvalcontainer te huren. Het scheiden van afval is belangrijk, omdat dit het mogelijk maakt om een groot deel van het afval te recyclen. Dat is beter voor het milieu.

Hoe verloopt de recycling van bouwafval?

Nadat u al uw afval netjes heeft gescheiden, komen wij het bij u ophalen. Het bouwafval zal worden afgevoerd naar een scheidingsinstallatie zodat al het afval goed gescheiden kan worden. Zo is recycling mogelijk. Ten eerste zullen grote onderdelen uit het afval worden verwijderd. Wat overblijft is meestal een mengsel van steen, hout, metaal, papier en plastic. Dit zal van elkaar gescheiden worden met behulp van speciale machines. Deze zeven het afval als het ware. Uiteindelijk ontstaan er dan verschillende gescheiden afvalstromen, namelijk steengranulaat, hout, papier en plastic, metalen en een restfractie (deze kan nergens meer voor gebruikt worden). Al het bouwafval dat kan worden hergebruikt, zal verder worden bewerkt om het geschikt te maken voor recycling.

Hergebruik van bouwafval

De verschillende afvalsoorten die u heeft weggegooid bij uw verbouwing kunnen op verschillende manieren worden hergebruikt. Zo zal het steengranulaat vaak worden gebruikt als funderingsmateriaal bij bouwwerkzaamheden. Zo kan het worden toegepast bij de bouw van nieuwe wegen of gebouwen. Soms wordt het ook gebruikt voor de productie van beton of asfalt. Hout kan worden gebruikt voor meubels en dergelijke, maar wordt ook vaak gebruikt voor de productie van spaanplaten. Papier en plastic kan worden omgevormd en weer voor nieuwe producten worden gebruikt. Ook kan men het als secundaire brandstof gebruiken. Metalen komen veelal terecht in de schroothandel. Zo krijgt een groot deel van uw bouwafval een tweede leven.

Draag uw steentje bij

Als u het belangrijk vindt dat bouwafval wordt gescheiden en gerecycled, is het belangrijk altijd een bouwafvalcontainer te huren tijdens een verbouwing en afval zelf al goed te scheiden. Dan doet Afvalcontainershop.nl de rest voor u!

 

3 m3 Afvalcontainer

/

4 m3 Afvalcontainer

/

6 m3 Afvalcontainer

/

10 m3 Afvalcontainer

/

10 m3 G Afvalcontainer

/

15 m3 Afvalcontainer

/

20 m3 Afvalcontainer

/

30 m3 Afvalcontainer

/

40 m3 Afvalcontainer

/
{robin_cartcontents}