Klantenservice

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn hebben wij op deze pagina de meeste bedrijfsgegevens geplaatst. Ook alle vragen over de bestelling zullen hier beantwoord worden. Zijn er toch nog vragen over onze diensten mag u ons dan natuurlijk altijd bellen 0900-0327.
Wij zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar tussen 8.00 - 20.30 bereikbaar en op zaterdag tussen 08.30 - 12.30.

Overheidsmaatregelen

Stortbelasting 2019

01-12-2018 inzake verhoging stortbelasting

Het kabinet heeft op prinsjesdag het plan aangekondigd om de belasting op het verbranden van het afval meer dan te verdubbelen. Hiermee komt de verbrandinsbelasting op een totaal van € 31,39 per 1000 kilo.

Door deze belasting stijgen de kosten voor het verwerken van het afval aanzienlijk.

Daarnaast zijn de transportkosten gestegen door de stijgende brandstofkosten waardoor het  noodzakelijk is om de prijzen te verhogen.

Desalniettemin hebben wij onze tarieven minimaal verhoogd omhet huren van onze containers zo goedkoop mogelijk te houden.

Inname zand en grond

15-07-2019 inzake inname zand en grond

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft per 8 juli 2019 een handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie aangeboden bij de Tweede Kamer, welke per direct van kracht is geworden.

In deze brief van de Staatssecretaris wordt gesteld dat PFAS (waaronder PFOA, PFOS en GenX) behoort tot de categorie Zeer Zorgwekkende Stoffen, welke zowel aan de “voorkant” (preventie) als aan de “achterkant” (beheer) aangepakt dienen te worden. Op dit moment lopen er nog onderzoeken (RIVM) naar de aanwezigheid van PFAS in Nederland en de mate van bedreiging daarvan voor mens in milieu.

Echter, omdat het huidige beleid (waarin nog geen toepassingsnormen zijn ontwikkeld) zorgt voor stagnatie bij werkzaamheden waarbij grond en baggerspecie vrijkomt, heeft men vooruitlopend op de uitkomst van de nog lopende onderzoeken een tijdelijk handelingskader opgesteld.

In het kort kan geconcludeerd worden dat met ingang van 8 juli 2019 bij alle depot- en in situ partijkeuringen het gehalte aan PFAS bepaald moet worden om de partijen toe te kunnen passen.  

Ook voor de acceptatie van ongeanalyseerde partijen grond heeft dit grote consequenties.

Samengevat bieden wij op onze website grondcontainers aan tegen een all-in tarief, door bovenstaand zijn wij in sommige gevallen verplicht een keuringsrapport op te stellen van de af te voeren grond. Indien dit het geval is zullen wij deze kosten door berekenen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze klantenservice 0900-0327

{robin_cartcontents}