Welke afvalsoorten mogen in de container?

Als je opzoek bent naar een afvalcontainer is het belangrijk te weten welke afvalstromen er afgevoerd moeten worden. Hier onder hebben wij een overzicht gemaakt met onze afvalstromen en daarbij gezet wat er onder die specifieke afvalstroom valt. Helaas kunnen wij onmogelijk alle afvalstromen benoemen en hebben wij ervoor gekozen de meestvoorkomende in ons overzicht op te nemen.
Twijfel je of een bepaalde afvalstroom in een container afgevoerd mag worden? Neem gerust contact met ons op, onze afval- specialisten adviseren je graag.

Wat mag er in onze containers afgevoerd worden?

Bouwafval & Grofvuil container
Toegestaan: Huisraad - stenen / puin - 10% gasbeton / gipsplaten - hout - metalen - kunststoffen - max 5% zand / grond - glas graag los verpakt bovenop ( zodat het gerecycled kan worden ).
Niet toegestaan: Asbesthoudend of astbestgelijkend materiaal - gevaarlijk afval / klein chemisch afval / accu's ( bijtende of irriterende stoffen ) - koelkast / vriezer - grond - autobanden - technisch rubber - dakleer - etensresten.

Puin container
Toegestaan: Harde steensoorten ( tegels, stenen, dakpannen ) - keramiek ( wc - spoelbak ) kalkzandsteen - schone grind - maximaal 10 % zand.
Niet toegestaan: Zachte steensoorten ( gips / gasbeton ) - vervuilde grind - asbesthoudend en/of asbestgelijkend materiaal ( dit laatste wordt behandeld als asbesthoudend materiaal ) - asfalt - grond - vervuiling door: papier, plastic, hout of andere niet steenachtige materialen.

Grond container
Toegestaan: Tuinaarde - schone grond ( visueel ) - grasmatten / graszoden - schoon zand - lichte vervuiling door onkruid.  
Niet toegestaan: vervuilde grond ( stenen of overige materiaal ) - grond afkomstig van industrieterreinen - boomstronken en grote wortels - grond afkomstig van verdachte locaties.

Groenafval container
Toegestaan: Snoeiafval - struiken - onkruid - gras
Niet toegestaan: Grond / zand - gecomposteerd groen- en snijafval van tuinderijen - vervuiling van niet composteerbare materialen en/of afval.

 

Hout container
Toegestaan: Alle schone houtsoorten ( planken, spaanplaat, hardboard, zachtboard, houtvezelplaten ) - geschilderd hout - deuren & kozijnen zonder glas of andere vervuiling.
Niet toegestaan: Tuinhout / chemisch verduurzaamd hout ( schutting, tuinpaaltjes ) - verrot en/of verbrand hout - hout met aangehecht overig afval ( stoelen, banken enz ) - vervuiling door overig afval.
 

Dakafval container
Toegestaan: Dakleer, sloophout, isolatie, papier, plastic, puin, groenafval.
Niet toegestaan: Asbesthoudend of asbestgelijkend materiaal, gevaarlijk afval / klein chemisch afval, accu's (bijtende of irriterende stoffen), koelkast / vriezer, grond, autobanden, technisch rubber.