Onderzoek: Meest verbouwingsvriendelijke gemeenten

Afvalcontainershop.nl heeft een uitgebreid onderzoek gedaan naar de kosten van vergunningen voor een verbouwing en voor het plaatsen van een bouwcontainer in alle Nederlandse gemeenten. Op deze pagina zijn de resultaten van dit onderzoek gepubliceerd.

Per 1 januari 2018 is het maximale leenbedrag voor een huis verlaaghd naar 100 procent van de woningwaarde. Dit betekent dat de kosten voor het verbouwen niet meer (deels) in de hypotheek kunnen worden opgenomen, maar volledig zelf gefinancieerd moeten worden. Ook kosten voor gemeentelijke vergunningen dienen zelf betaald te worden. Des te lager deze verplichte vergunningen, des te eenvoudiger het is voor het nieuwe woningbezitters om hun huis te verbouwen. 
Deze kosten varieren echter sterk per gemeente.

Resultaten

Afvalcontainershop.nl zocht bij alle 380 Nederlandse gemeenten uit wat de kosten zijn voor twee verschillende verbouwingen, die buiten het eind 2014 versoepelde vergunningvrij bouwen valt: 

- Een eenvoudige uitbouw aan de zijkant van een woning, met een oppervlakte van 8m2/20m3 en begrote bouwkosten van € 9,500.
- Een dakopbouw met een verhoogde nok, met een oppervlakte van 15m2 en begrote bouwkosten van € 27.500.

Interactieve graphic: Kosten per gemeente:

Dure dakopbouw in Veenendaal, zij-uitbouw het duurst in Voorschoten

In Veenendaal is men het meeste kwijt voor een dakopbouw met een verhoogde nok. De benodigde vergunningen kosten € 2281,80, wat ruim 11 keer zoveel is dan in de gemeente Bladel. Hier kost een vergunning slechts € 197,50. Andere dure gemeenten zijn Apeldoorn (€1.662) en Zaltbommel (€ 1.580), die eveneens ruim boven het landelijke gemiddelde van € 823,76 liggen.

Voor het plaatsen van een aanzicht-veranderde uitbouw aan de zijkant van een woning zijn inwoners in Voorschoten het meeste kwijt aan papierwerk. Het totaal van € 938,30 is ruim 7 maal hoger dan op Ameland. Ook in het Brabantse Valkenswaard en (opnieuw) Veenendaal is een zij-uitbouw prijzig, met respectievelijk €813 en € 794 voor de benodigde vergunningen. Het landelijke gemiddelde is € 332,49.

Zeeland meest verbouwingsvriendelijke provincie

In zeeuwse gemeenten, maar ook in gemeenten in Flevoland, zijn inwoners over het algemeen het minste kwijt voor vergunningen die gerelateerd zijn aan een verbouwing. De vergunningskosten zijn in Utrecht, dat de duurste provincie is, gemiddeld 36,5 procent hoger dan in Zeeland. Ook in Noord-Holland, Zuid-Holland en Limburg is men veel kwijt voor het verplichte papierwerk dat bij een verbouwing komt kijken.

ProvincieVerschil tov goedkoopste provincie
Drenthe14,8%
Flevoland0,7%
Friesland17,8%
Gelderland22,1%
Groningen17,7%
Limburg31,7%
Noord-Brabant22,0%
Noord-Holland36,5%
Overijssel25,6%
Utrecht38,2%
ZeelandN.V.T. (Goedkoopste gemeente)
Zuid-Holland30,4%